За контакт

Сподели
Адрес: Телефони: E-mail:
с. Широка Лъка
ул.Чуката, N:1

03030 2121; 03030 2122
Факс: 03030 2123

reservations@shirokalaka.bg
hotel@shirokalaka.bg

Направете заявка за резервация

Можете да направите своята заявка за резервация

Направи резервация